Дисциплина «Общий курс транспорта» - одна из основных при подготовке специалистов в области транспорта и транспортной инфраструктуры.
Цель ее изучения – получить сведения о транспорте, его технико-экономических особенностях и перспективах развития отдельных видов транспорта, основах взаимодействия различных видов транспорта.

Дистанційний курс з дисципліни:
“Технічні засоби регулювання дорожнього руху” 5 курс (заочна форма)

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Даний курс спрямований на студентів технічного спрямування за напрямком транспортні технології.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння концепцією інформування учасників дорожнього руху щодо засобів організації дорожнього руху на транспортній мережі, а також освоєння основ проектування технічних засобів керування транспортними та пішохідними потоками

В ході практичних занять студенти отримають практичний досвід розробки схем організації дорожнього руху з використанням технічних засобів; проектування розміщення технічних засобів на елементах вулично-дорожньої мережі; виконання розрахунків режимів світлофорного регулювання на перехрестях магістралі і розрахунків керуючих параметрів для контролерів. А теоретичний матеріал дозволить сформувати базу знань з особливостей управління дорожнього руху і застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху

Також даний курс допоможе персоналу відповідних служб та відділів, який відповідає за організацію дорожнього руху та підвищення його безпеки, підвищити особистий професійний рівень і не допустити невідповідності застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міст і дорогах країни.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 5 курсу центру освітніх послуг, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Дистанційний курс з дисципліни:
Організація та безпека дорожнього руху” (частина 2) 4 курс

  Викладач: к.т.н., доцент Холодова Ольга Олександрівна

 е-mail: olgakholodova2807@ukr.net

Підготовить спеціалістів в галузі транспортних технологій, використовуючи теоретичні, практичні та методичні матеріали для забезпечення високої ефективності, комфортності й безпеки дорожнього руху

Метою курса є навчити студентів:
1. Виділяти проблеми в організації дорожнього руху, оцінювати вплив різних чинників на організацію дорожнього руху;
2. Аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, оцінювати рівень безпеки дорожнього руху;
3. Удосконалювати дорожній рух, використовую різні методи його організації.

Тривалість курсу 2 семестри, призначений для студентів 4 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

      Дистанційний курс з дисципліни:
“Організація та безпека дорожнього руху” (частина 1) 3курс

  Викладач: к.т.н., доцент Холодова Ольга Олександрівна

           е-mail: olgakholodova2807@ukr.net

Підготовить спеціалістів в галузі транспортних технологій, використовуючи теоретичні, практичні та методичні матеріали для забезпечення високої ефективності, комфортності й безпеки дорожнього руху

Метою курса є навчити студентів:
1. Виділяти проблеми в організації дорожнього руху, оцінювати вплив різних чинників на організацію дорожнього руху;
2. Аналізувати дорожньо-транспортні пригоди, оцінювати рівень безпеки дорожнього руху;
3. Удосконалювати дорожній рух, використовую різні методи його організації.

Тривалість курсу 2 семестри, призначений для студентів 3 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)


Навчальна дисципліна “Спеціальні методи організації дорожнього руху” відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці та навчальному плану підготовки магістра за спеціальністю 275.03 - “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”

Дистанційний курс з дисципліни:
“ТРАНСПОРТНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСТ” 3 курс

  Викладач: к.т.н., доцент Птиця Геннадій Григорович

 е-mail: gennadij.ptitsa@ukr.net

Метою викладання дисципліни є підготовка фахівців у галузі транспортних систем, оволодіння типовими рішеннями інженерно-планувальних і організаційних заходів у процесі експлуатації міських вулиць для підвищення продуктивності вулично-дорожньої мережі та функціонування транспортної системи міста.

Предметом вивчення дисципліни "Транспортне планування міст" є принципи формування вулично-дорожньої мережі з метою підвищення ефективності функціонування транспортних систем міста.

Згідно з метою, основне завдання дисципліни полягає у формуванні студентів системи навичок, знань, вмінь та уявлень пов'язаних із методами удосконалення вулично-дорожньої мережі міста та планування мобільності населення.

Тривалість курсу 1 семестр, призначений для студентів 3 курсу факультету транспортних систем, спеціальність 275.03 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті)